Рокови за даночни поднесоци во текот на месец јануари 2023

0
484

Дерегистрација од системот на ДДВ Рок до: 15-ти Јануари  Образец: ДДВ-01Б         Кој може да поднесе? Секој регистриран даночен обврзник кој ги исполнува законските услови. Ако вршите стопанска дејност и сте регистрирани за целите на ДДВ, можете по истекот на 3 или 2 години од почетокот на регистрацијата за ДДВ, да се дерегистрирате со поднесување на…