Реинвестирана добивка: можност за намалување на даночна основа за ДД за 2022 година

0
699

Во Законот за данок на добивка (ЗДД), пропишани се одредби за даночни олеснувања кои даваат можности за намалување на даночната основа за оданочување со данок на добивка. Една од, во пракса најчесто користените опции за даночни ослободувања односно намалување на даночната основа е токму по основ на реинвестирана добивка. Токму на оваа тема поточно остварување…