Редот и дисциплината во малопродажни објекти за време на вонредната состојба уредени со посебен акт (ажурирано на 22.5)

0
7393

Донесена посебна Уредба со законска сила за примена законот за трговија за време на вонредна состојба (Службен весник 103 од 16.4.2020) за поставување на ред и дисциплина при влез и во внатрешноста на објектите во кои се врши трговија на мало. Понатаму, Уредбата е изменета и дополнета во Службен весник 107 од 22.4 а траењето…