Регистрација за целите на ДДВ

0
4846

Во овој напис ќе се осврнеме на регистрацијата на даночните обврзници за целите на ДДВ. Оваа тема е секогаш актуелна бидејќи Законот за данокот на додадена вредност не прави разлика меѓу правниот субјективитет на даночните обврзници. Така, сите даночни обврзници, правни или физички лица како и здружувања на лица кои вршат стопанска дејност оданочива за…