Растур, кало, крш и расипување и утврдени кусоци – сметководствен и даночен третман

0
5094

Нормирањето и евиденцијата на растурот, калото, кршот и расипувањето, како и утврдувањето и треманот на кусоците, сметководствениот и даночниот третман на овие настани се теми кои се секогаш актуелни, особено во овој период од годината. Повеќе на темата може да прочитате во продолжение. Растур^J-кало^J-крш-и-расипување-и-утврдени-кусоци-сметководствен-и-даночен-третман-25.12.2020Download…