Растур, кало, крш и расипување и утврдени кусоци –сметководствен и даночен третман

0
588

Нормирањето и евиденцијата на растурот, калото, кршот и расипувањето, како и утврдувањето и треманот на кусоците, сметководствениот и даночниот третман на овие настани се теми кои се секогаш актуелни, особено во овој период од годината. Во продолжение може да го преземете написот на оваа тема. Растур-кало-крш-и-расипување-и-утврдени-кусоци-сметководствен-и-даночен-третман-16.12.2022Download…