Развојна банка го објави вториот повик за бескаматно кредитирање – COVID 2

0
7779

Право на поднесување на апликација за кредит имаат сите квалификувани кредитобаратели согласно објавениот повик, правни субјекти од сите дејности, микро, мали и средни претпријатија кои се регистрирани во Македонија и се со максимален број на вработени до 250. Износот на кредит којшто се одобрува во зависност од бројот на вработени. Кредитобарателот може да аплицира и…