Развојна банка АД Скопје објави ЈАВЕН ПОВИК Бр. 1, ПКФ-COVID

0
8093

Објавен јавен повик од Развојната банка. Максималниот износ на кредитот кој ќе биде одобрен на кредитокорисникот не може да биде повисок од 1.845.000 денари, а минималниот износ на кредитот не може да биде понизок од 184.000 денари и тоа: на компании до 10 вработени, може да им се одобри кредит до 307.500 денари;на компании со…