Работа на менувачници

0
4697

Менувачкото работење е придружено со низа специфики кои ќе ги рзгледаме во овој напис. Основен нормативен пропис претставува Одлуката за менувачки работи како и Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи објавени од НБРМ. Менувачко-работење-22.10.2020Download…