Рабати, попусти и одобренија (промена на даночна основа за ДДВ)

0
2069
Group of coupon

Во секојдневното работење меѓу стопанските субјекти, особено кај оние кои се бават со трговија, вообичаено е, заради одржување на добри деловни односи и подобрување на продажбите да се договараат попусти кои се доделуваат под одредени услови. Но, одобрувањата може да бидат и последица на неисполнување на договорни обврски, испораки на погрешни или оштетени залихи, раскинување…