Промет во ТИРЗ од аспект на ДДВ

0
44

Технолошките индустриски развојни зони (ТИРЗ) се особено значајни кога станува збор за земјите во развој, како на пример Македонија. Целта со која зоните беа формирани кај нас е токму забрзување на економскиот развој со привлекување на странски капитал за развој на нови технологии и нивна примена во националната економија, зголемување на конкурентноста и зголемување на…