Примена на даночното намалување при исплата на плати за 2024 година

0
342

При пресметка и исплатата на плата, надоместоци на плата и пензија се користи “даночно намалување” уредено во член 10 став (2) од Законот за данокот на личен доход. Износот на даночното намалување пред почетокот на секоја година, најдоцна до 31 декември во тековната година го објавува министерот за финансии. Намалувањето за 2024 година на годишно…