Претварање на финансиската поддршка за исплата на платите во февруари и март 2021 во грант: дилеми кои се јавуваат во пракса

0
1795

Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година беше објавен во Службен весник 85 од 19.4.2021. Предмет на финансиска поддршка беше исплатата на платите на работниците кај работодавачот-барател на финансиска поддршка за месеците февруари и март 2021 година, во износ најмногу до…