Пресметка и уплата на придонеси од задолжително социјално осигурување со фокус на специфични ситуации

0
3277

Во овој напис ќе се осврнеме на деталите околу пресметката на придонеси од задолжително социјално осигурување кога се прашање специфични категории обврзници, обврзниците за пресметка и уплата на придонесите и основиците на кои истите се пресметуваат. Пресметка-и-уплата-на-придонеси-од-задолжително-социјално-осигурување-6.4.2021Download…