Предлог измени и дополнувања на Законот за трговските друштва (објавени на ЕНЕР на 7.9.2020)

0
5084

Бизнис ангелите кои што сакаат да инвестираат во трговски друштва, се соочуваат со определени пречки во Законот за трговските друштва (ЗТД) кои што можат да ги предомислат во идејата да инвестираат, а кои со овие предложени законски промени и дополнувања треба да се елиминираат. Член 29 од Законот за трговски друштва, може да го спречи…