Предлог измени и дополнувања во ЗДДВ – најава за суштински промени во однос на член 14

0
418

На 9.12.2022 година во Собраниска комисиска процедура е доставен Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка со кој меѓу другото се воведува многу важна измена кај правилата за определување на место на промет на услуги за цели на ДДВ. Со овие измени е предвидено при…