Почетна » Прашања и одговори

Прашања и одговори

More

  Најчести прашања и одговори од месец ноември, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Дали набавката на мобилни телефони може да се користи за реинвестирана добивка? Согласно член 28 од...

  Најчести прашања и одговори од месец октомври, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Согласно последните змени на ЗДД, се укинува даночно олеснување од член 9 став 1 точка...

  Најчести прашања и одговори од месец септември, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Каков е даночниот третман од аспек на данокот на добивка на трошоците за исхрана за...

  Најчести прашања и одговори од месец август, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Компанија сака да организира еден вид на наградна игра со која за направена сметка над...

  Најчести прашања и одговори од месец јули, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Спортскиот клуб примил парични средства врз основа на договор за спонзорство и во договорот е...

  Најчести прашања и одговори од месец јуни, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Дали за опремата набавена со финансиска поддршка заради подобрување на конкурентноста и опремата која е...

  Најчести прашања и одговори од месец мај, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Правното лице набавува возило на 15.5.2023 година во износ од 2.000.000 денари и носи Одлука...

  Најчести прашања и одговори од месец април, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Дали имаме обврска да платиме и задржиме данок (withholding tax) по добиена фактура од странско...

  Најчести прашања и одговори од месец март, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Која е процедурата за враќање на данок на личен доход во случаи кога трговец поединец/самостоен...