Право на годишен одмор и регрес за 2022

0
1716

Во летните месеци правото на користење на годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор е секогаш интересна тема. Во продолжение ќе се осврнеме токму на прашањата поврзани со правото на годишен одмор и регрес, како и даночните и сметководствените импликации на темата. Годишен-одмор-и-Регрес-5.7.2022Download…