Право на годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор

0
6040

Оваа тема, иако секогаш присутна, станува особено актуелна во летниот период. Во продолжение можете да прочитате повеќе за прашањата поврзани со правото на годишен одмор и регрес, како и даночните и сметководствените импликации на темата. Годишен-одмор-и-Регрес-31.7.2020Download…