Подзаконски акти поврзани со ЗДДВ, ЗДЛД и ЗДД донесени во мај и јуни 2019

0
7669
taxes-words

Во овој напис ќе се осврнеме на дел од последните измени кај подзаконските акти поврзани со Законот за ДДВ, Законот за ДЛД и Законот за данок на добивка. Имено во Сл. Весник 111 од 31.5.2019 промени претрпе Правилникот за спроведување на ЗДДВ. Промените се во насока на опфаќање на електронските царински декларации кои треба да…