Правилник за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки…

0
1927

Правилник за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки, начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговците, како и формата и содржината на образецот за водење на евиденција е објавен во Службен весник 265 од 30.11.2021. Правилник-за-биоразградливи-кесиDownload…