Правилник за начинот на обезбедување на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето-зголемената минимална плата

0
1614

При поднесување на месечната пресметка за интегрирана наплата до Управата за јавни приходи согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, за периодот од март 2022 година – декември 2022 година, од страна на работодавачот се означуваат вработените лица за кои се бара обезбедување на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето…