Потсетување: 15.1.2023 е краен рок за уплата на 2% од приходите за работа во недела и државни празници

0
538

Потсетување на обврската согласно член 25, став (8) од Законот за трговија. Согласно член 25, став (8) од Законот за трговија вршителите на дејност трговија на мало имаат обврска за плаќање на посебен надоместок во висина од 2% од вкупниот приход остварен во претходната година. Конкретно, обврската се однесува на остварените приходи во ден недела…