Постапка за издавање на дозвола за движење во време кога е утврдена забрана за движење

0
7774

Со оваа уредба со законска сила објавена во Службен Весник 90 од 4.4.2020, се уредува постапката за издавање на дозволите за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба од страна на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА). Согласно членот 2 од уредбата, МИОА издава…