Помошна Excel алатка за пресметка на пад на приход за цели на проверка на исполнетост на критериуми за аплицирање за петтиот сет мерки

0
3076

Во прилог помошната алатка. Алатка-пресметка-на-пад-на-приходи-закон-финансиска-поддршка-2021Download Оваа алатка е наменета само како помошна алатка и во секој случај пропорачуваме подетална анализа од Ваша страна за пресметка на исполнетоста на законските критериуми и услови за остварување на правото за финансиска поддршка согласно соодветниот закон….