Поедноставен даночен режим и поднесок на ДБ-ВП за 2023 година

0
233

Со глава VII. „Поедноставен даночен режим за трговски друштва“ од Законот за данокот на добивка (ЗДД) регулирано е оданочувањето на малите и микро субјекти со годишен данок на вкупен приход. Со овој режим на оданочување се овозможува поедноставување и скратување на даночните процедури за малите бизниси. Во продолжение ќе се осврнеме на оваа тема. Годишен-данок-на-вкупен-приход-ДБ-ВП-за-2023-година-12.2.2024Download…