Подмирување на должничко-доверителни односи по пресметка: компензација, цесија, асигнација и преземање на долг

0
14

Во услови на влошена ликвидност во нашата економија, ваквите опции за меѓусебно подмирување на обврските кај трговските друштва често се применуваат во пракса. Во овој напис ќе ги разгледаме добро познатите компензација и цесија како и помалку користените асигнација и преземање на долг. Безготовински-плаќања-19.9.2023Download…