Подмирување на должничко-доверителни односи по пресметка: компензација, цесија, асигнација и преземање на долг

0
446

Во услови на влошена ликвидност во нашата економија, ваквите опции за меѓусебно подмирување на обврските кај трговските друштва често се применуваат во пракса. Во овој напис ќе ги разгледаме добро познатите компензација и цесија како и помалку користените асигнација и преземање на долг. Безготовински-плаќања-19.9.2023Download…