Податоци за плата објавени во 1.2024

0
320

Просечната плата за 2023 година ќе биде достапна наредниот месец, така што оние категории кои го користат податокот за просечна плата од минатата година ќе бида ажурирани наредниот месец.