Поважни рокови за даночни поднесоци во првиот квартал во 2021

0
4354

РокОбразецДаночен обврзникКратко објаснувањедо 10-ти во месецот  МПИНРаботодавaчиПлатадо 15.1.2021ДДВ-01БВршители на промет регистрирани за целите на ДДВДерегистрација од ДДВ системотдо 15.1.2021ДДВ-01Вршители на промет нерегистрирани за целите на ДДВРегистрација во системот за ДДВдо 20.1.2021ДД-07 (со ГПРС)Трговски друштваДаночно намалување ДД од фискалнидо 20.1.2021ДЛД-02Трговец-поединец и самостоен вршител на дејностДаночно намалување ДЛД од фискалнидо 25.1.2021 ДДВ-04Вршители на промет регистрирани за целите на…