Плата и останати надоместоци на вработените

0
5126

Платата и надоместоците од работен однос се секогаш актуелна тема, која има допирни точки и со трудово-правните и со сметководствено-пресметковните работи. За точна евиденција и пресметка на платата и останатите надоместоци потребна е одлична комуникација меѓу лицето кое ја подготвува самата пресметка и лицето одговорно за евиденција на работните активности на вработените лица. Темата е…