Паушално оданочување на доходот од вршење на самостојна дејност

0
250

31 Декември е краен рок за поднесување Барање за паушално оданочување со данокот на личен доход на физичките лица (самостојни вршители на дејност) во 2024 година. Во продолжение на овој напис ќе осврнеме внимание на даночниот третман на оваа категорија на физички лица и условите кои треба да бидат исполнети за да Управата за јавни…