Отпис на побарувања: нормативен и даночен третман

0
8242
Law-Calculator

Во овој напис ќе го разгледаме нормативно-правниот, сметководствен и даночниот третман на отписот и исправката на вредноста на побарувањата. Напис Отпис на побарувања 16.2.2019Превземи [embeddoc url=”https://profit.com.mk/wp-content/uploads/2019/12/Напис-Отпис-на-побарувања-16.2.2019.pdf” viewer=”google”]…