Отпис и исправка на вредност на побарувања – нормативен, сметководствен и даночен аспект

0
392

Во овој напис ќе го разгледаме нормативно-правниот, сметководствен и даночниот третман на отписот на побарувањата и исправката на вредност на побарувањата. Отпис-и-исправка-на-вредност-на-побарувања-7.8.2023Download…