Основање на ТД од страна на ДДВ обврзник со основачки влог во форма на средства

0
306

Во овој напис ќе се осврнеме на даночниот третман од аспект на ЗДДВ, на регистрацијата на трговски друштва од страна на даночните обврзници регистрирани за целите на ДДВ со вложување на основачки влог уплатен во форма на средства. Конкретно, во овој напис ќе се занимаваме со следната ситуација: трговско друштво (ТД) основано согласно ЗТД и…