Основање на ТД од страна на ДДВ обврзник со основачки влог во форма средства

0
4967

Во овој напис ќе се осврнеме на даночниот третман од аспект на ЗДДВ, на регистрацијата на трговски друштва од страна на даночните обврзници регистрирани за целите на ДДВ со вложување на основачки влог уплатен во форма на средства. Во продолжение може да го преземете целиот напис. Основање на ТД од страна на ДДВ обврзник со…