Организирана исхрана и превоз – даночен третман од аспект на ЗДЛД, ЗДД и ЗДДВ

0
279

Во продолжение на написот ќе се задржиме на даночниот третман на организирана исхрана за време на работа и трошокот за организиран превоз до и од работното место од страна на работодавачот за своите вработени, од аспект на Законот за данокот на личен доход, Законот за данокот на добивка и Законот за ДДВ. Организирана-исхрана-и-превоз-даночен-третман-од-аспект-на-ЗДЛД-ЗДД-и-ЗДДВ-6.9.2023Download…