Одржување на ред и дисциплина во банките за време на вонредната состојба

0
7145

За поставување на ред и дисциплина при влез во и излез од внатрешноста на деловните единици или простории на банките и штедилниците во кои се примаат клиенти заради вршење и нудење финансиски услуги (банките и штедилниците) ќе се применуваат одредбите од уредбата со законска сила за примена на законот за банките за време на вонредната…