Одлука за спречување на ширењето на корона вирусот (пречистена верзија од 26.8.2020)

0
8938

Во службен весник 62, 63, 64, 66, 70, 72, 92, 100, 107, 109, 119, 123, 125, 126, 134, 136, 140, 147, 153, 154, 156, 157, 163, 166, 169, 170, 175, 180, 181, 185 , 190, 195, 201, 204 и 208 беа објавени низа мерки кои се однесуваат на ситуацијата поврзана со корона вирусот. Поради екстремниот…