Одлука од Владата за највисоките цени на одредени артикли во трговијата на големо и мало

0
8020

Владата презема мерки согласно член 30 од Законот за трговија и во Службен Весник 67 од 17.3.2020 донесе Одлука за определување на највисоки цени на одредени производи во трговијата на големо и мало. Согласно член 29 од Законот за трговија, во делот „Ограничувања и забрани во трговијата“, Владата може привремено да го ограничи вршењето на…