Одлука за примена на повластените стапки на ДДВ од 5% и 10%

0
482

Одлуката е објавена во Службен весник 203 од 28.9.2023 и со нејзе ќе се ефектуира поделбата на прометот на „основни производи за човечка исхрана“ кои ќе продолжат да се даночат по стапка од 5% и „останати производи за човечка исхрана“ кои ќе се даночат по повисоката повластена даночна стапка од 10%. Оваа одлука влегува во…