Одлука за поставување на највисоки трговски маржи во трговијата на големо и мало за свежото овошје и свежиот зеленчук (ажурирано на 21.11.2023)

0
314

Одлуката е објавена во Службен весник 203 од 28.9.2023 и ќе се применува од денот на објавувањето во Службен весник до 30 ноември 2023 година 31 декември 2023 година (измена објавена во Службен весник 244 од 20.11.2023). Со оваа одлука се определува највисоката трговска (профитна) маржа како посебен услов во трговијата со следните стоки: свежо…