Одлука за највисоки цени на јајца и ориз во трговија на мало и обврска за производство и трговија на одредени количини од тие артикли

0
342

Одлуката е објавена во Службен весник 63 од 21.3.2023. Со одлуката највисоките цени на јајцата од кокошка и оризот се утврдуваат на нивото на цените кои се применувале на 15 март 2023 година во трговијата на мало, за соодветната класа по производ. Дополнително, лицата кои се регистрирани за вршење на трговска дејност во соодветен регистар…