Одлука за највисоки цени на одредени пијалоци во трговија на големо и мало (изменета на 9.11.2023)

0
337

Одлуката е објавена во Службен весник 203 од 28.9.2023 и ќе се применува од денот на објавувањето во Службен весник до 30 ноември 2023 година 31.12.2023. Одлуката е изменета на 9.11.2023 (објава во Службен весник 237). Објавата за измената ќе ја најдете на следниот линк. Измените подолу во текстот се додадени во сина бојадодека исфрлените…