Одлука за највисоки маржи на огревно дрво (даб и бука) и пелети за огрев

0
565

Одлуката за определување на највисоки цени на одделни производи во трговијата на мало е објавена во Службен весник 234 од 4.11.2022. Со оваа одлука се определуваат највисоки цени во трговијата на мало на следните производи: огревно дрво од даб; огревно дрво од бука и пелети за огрев. Највисоките цени на огревното дрво од даб и…