Одлука за изменување и дополнување на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки

0
1639

Измените и дополнувањата на одлуката беа објавени на 1.4.2022, во Службен весник број 81/2022 и стапуваат на сила со денот на објавата. Согласно последните измени и дополнувања, со оваа одлука се определува највисоката трговска (профитна) маржа како посебен услов во трговијата за следните стоки: леб бел и полубел (цел и сечен на парчиња);сончогледово масло за…