Одлука за измена на Одлука за највисоки цени на одредени пијалоци во трговија на големо и мало

0
293

Измените се објавени во Службен весник 237 од 9.11.2023. Објавата за оргиналната одлука ќе ја најдете тука. Согласно измените, преку членот 1 од оваа одлука се определуваат највисоките цени во трговијата на големо и трговијата на мало на следните производи: 1) светло пиво во пакување од 1,5 l во шише;2) газирани пијалоци (сокови) во пакување…