Одлука за замрзнување на цени и прибавување на минимални количества на определени стоки од 19.9.2023 (ажурирано на 2.10.2023)

0
422

Одлуката беше првично објавена во Службен весник 195 од 19.9.2023, а потоа изменета во Службен весник 202 и 203 од 27.9 и 28.9.2023. Оние делови кои се исфрлени од првичната одлука од 19.9 се прецртани а она што е додадено во Службен весник 202 и 203 е во сина боја. Внимавајте, одлуката е повторно изменета…