Одданочување со ДДВ за промет на добра во постапка на присилна наплата и присилно извршување

0
3455

Согласно Законот за данокот на додадена вредност (ЗДДВ), од 1 јануари 2015 година се пропишаа посебни одредби за начинот на постапување при пренос на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување. Во овој напис ќе се осврнеме на деталите поврзани со овие постапки. ДДВ-во-постапка-за-присилна-наплата-и-присилно-извршување-30.3.2021Download…