Одговор од Агенцијата за заштита на личните податоци во врска со постапувањето на сметководствените бироа и усогласувањето на работните процеси со одредбите од новиот Закон

0
2833

За да отстраниме дел од несигурностите кои настанаа поради стапувањето на сила на новото законско решение, стапивме во контакт со Агенцијата под чија надлежност е спроведувањето на законските одредби на терен. Нивниот одговор, дополнет со наши коментари може да го прочитате во продолжение. Во вториот дел од текстот ги презентираме и оние законски одредби кои…