Оданочување на непрофитните организации согласно Законот за данок на добивка

0
1722

Во овој напис ќе се осврнеме на даночните аспекти во работењето на непрофитните организации (НПО) и примена на одредбите на Законот за данок на добивка, со цел правилно пријавување и плаќање на данокот на вкупен приход за непрофитните организации кои остваруваат приходи од вршење на стопанска дејност, како и начинот и постапката на задржување на…